Obvestilo o zasebnosti – Zaposlovanje

Splošno

Zasebnost podatkov je zelo pomembna za podjetje H&M in z našo obdelavo vaših osebnih podatkov želimo biti odprti in pregledni.

Zato imamo politiko, ki določa, kako bodo vaši osebni podatki obdelani in zaščiteni.

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?
Švedsko podjetje [H & M Hennes & Mauritz GBC AB] ("[blagovna znamka]") je upravljavec osebnih podatkov, ki ste jih predložili v orodju za zaposlovanje v skladu z veljavnim zakonom o varstvu podatkov.

Lokalno podjetje, na katero se prijavljate za delo, bo upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste jih predložili v svoji prijavi.

Kje hranimo vaše podatke?
Podatki, ki jih zberemo od vas, so shranjeni v Evropskem gospodarskem prostoru ("EGP"), vendar se lahko tudi prenesejo in obdelujejo v državi zunaj EGP. Vsak tak prenos vaših osebnih podatkov se bo izvajal v skladu z veljavnimi zakoni.

Za prenose izven EGP bo H&M uporabljal standardne pogodbene klavzule in zasebnostni ščit kot zaščitne ukrepe za države brez odločitve o ustreznosti Evropske komisije.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?
Podatki se lahko dajo v skupno rabo v skupini H&M (za podrobnosti o družbah v skupini H&M si oglejte naše letno poročilo, ki je na voljo na: about.hm.com).

Nikoli ne posredujemo, ne prodajamo ali zamenjujemo vaših podatkov za namene trženja tretjim osebam izven skupine H&M. Podatki, ki se pošiljajo tretjim osebam, se uporabljajo samo za zagotavljanje naših storitev. V nadaljevanju boste našli katere so te kategorije tretjih oseb pod vsakim specifičnim postopkom.

Kakšne so vaše pravice?

Pravica do dostopa:
Imate pravico kadar koli zahtevati podatke o osebnih podatkih, ki jih imamo na voljo. Lahko se obrnete na podjetje H&M, ki vam bo posredovalo vaše osebne podatke prek e-pošte.

Pravica do prenosljivosti:
Kadar koli podjetje H&M obdeluje vaše osebne podatke z avtomatiziranimi sredstvi na podlagi vašega soglasja ali na podlagi dogovora, imate pravico, da kopijo vaših podatkov dobite v strukturiranem, običajno uporabljenem in berljivem formatu, prenesenem vam ali drugi stranki. To vključuje le osebne podatke, ki ste nam jih poslali.

Pravica do popravkov:
Imate pravico, da zahtevate popravek svojih osebnih podatkov, če so napačni, vključno s pravico, da se nepopolni osebni podatki dopolnijo.

Pravica do izbrisa:
Imate pravico, da kadar koli izbrišete vse osebne podatke, ki jih obdeluje H&M, razen v naslednjih primerih

za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja
izpolnjevanje zakonske obveznosti
za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov

Vaša pravica do ugovora do obdelave na podlagi legitimnega interesa:
Imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temeljijo na legitimnem interesu podjetja H&M. Podjetje ne bo nadaljevalo z obdelavo osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo legitimen razlog za postopek, ki preklicuje vaše zanimanje in pravice ali zaradi pravnih zahtevkov.

Pravica do omejevanja:
Imate pravico zahtevati, da podjetje H&M omeji proces vaših osebnih podatkov v naslednjih okoliščinah:

če ugovarjate obdelavi, ki temelji na legitimnemu interesu podjetja H&M, mora podjetje H&M omejiti vsako obdelavo takšnih podatkov do preverjanja legitimnega interesa.
če trdite, da so vaši osebni podatki napačni, mora H&M omejiti vso obdelavo teh podatkov, dokler se ne preveri točnost osebnih podatkov.
če je obdelava nezakonita, lahko nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov.
če podjetje H&M ne potrebuje več osebnih podatkov, vendar je od vas zahtevano, da branite pravne zahtevke.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice?
Varovanje osebnih podatkov jemljemo zelo resno in zato zahtevamo vaše zahteve v zvezi z vašimi pravicami, navedenimi zgoraj. Vašo zahtevo lahko pošljete na naslednje načine:

Sedanji zaposleni, zahtevo pošljite preko elektronske pošte: GDPRemploySI@hm.com
Nekdanji zaposleni, kandidati/prosilci, zaposleni na dopustu, zahtevo pošljite preko elektronske pošte: GDPRemploySI@hm.com

Uradna oseba za varstvo podatkov:
Imenovali smo uradno osebo za varstvo podatkov, da bi zagotovili, da bomo vaše osebne podatke nenehno obdelovali na odprt, točen in praven način. Obrnite se na našo uradno osebo za varstvo podatkov na naslovu:

Sedanji zaposleni, zahtevo pošljite preko elektronske pošte: GDPRemploySI@hm.com
Nekdanji zaposleni, kandidati/prosilci, zaposleni na dopustu, zahtevo pošljite preko elektronske pošte: GDPRemploySI@hm.com

Pravica do pritožbe z nadzornim organom:
Če menite, da H&M nepravilno obdeluje vaše osebne podatke, nas lahko kontaktirate. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo nadzornemu organu.

Posodobitve našega obvestila o zasebnosti:
Morda bomo morali posodobiti naše obvestilo o zasebnosti. Sporočili vam bomo kakršne koli bistvene spremembe o obvestilu o zasebnosti, na primer namen tega, zakaj uporabljamo vaše osebne podatke, identiteto upravljavca ali vaše pravice.

Zaposlovanje

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke bomo obdelali za komuniciranje z vami in za oceno vašega profila glede na trenutne in / ali prihodnje potrebe po zaposlovanju v skupini H&M. Ta postopek lahko vključuje pregledovanje, intervjuje, teste, referenčne preglede in obveščanje o novih odprtih delovnih mestih na podlagi vašega profila.

Če vam je ponujeno delovno mesto, bomo vaše osebne podatke uporabili tudi za podpisovanje zaposlitvenih dokumentov.

Osebne podatke lahko obdelujemo tudi, da vas obveščamo o odprtih delovnih mestih in prihajajočih dogodkih ter o anketah.

Kakšne podatke obdelujemo?
Obdelovali bomo osebne podatke, posredovane s strani vas ali s strani tretje osebe.

Ob predložitvi vaše prijave, kot so CV in osebno pismo, bomo obdelali naslednje kategorije:
kontaktne informacije kot so ime, elektronski poštni naslov, poštni naslov in telefonska številka
datum rojstva
nekdanji delodajalci in reference
dokumentacija o zaposlovanju, kot so opombe pri razgovoru in rezultati opravljenih testov

H & M Hennes & Mauritz d.o.o. ne zahteva občutljivih osebnih podatkov, kot na primer rasno ali etično poreklo, politični pogledi, verska ali filozofska prepričanja, članstva v sindikatu, zdravstveno stanje ali spona usmerjenost, zato vas prosimo, da teh podatkov ne navedete v vaši prijavi.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?
Podatki, ki se pošiljajo tretjim osebam, se uporabljajo samo za zgoraj navedene namene. Tretje osebe vključujejo agencije za zaposlovanje, izvajalce testiranja in / ali anketiranja.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?
Vse prijave morajo potekati preko našega sistema za zaposlovanje na dan 25. maja 2018, pravni razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov pa temelji na vaši privolitvi, ko pošljete prijavo in osebne podatke.

Če ste se prijavili izven našega sistema za zaposlovanje pred 25. majem 2018, obdelava vaših osebnih podatkov temelji na legitimnem interesu podjetja H&M.

Kako dolgo shranjujemo vaše osebne podatke?
Podatke bomo hranili tri leta od datuma, ko so bili podatki nazadnje obdelani v našem postopku zaposlovanja ali do preklica vašega soglasja.

Pravica do preklica vašega soglasja:
Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Ko to storite, podjetje H&M ne bo moglo nadaljevati s postopkom zaposlovanja, ki temelji na vaši privolitvi.

Vaše soglasje lahko prekličete na naslednji način:

Izbrišite svoj račun na Career At H&M (hm.com)
Za zaposlene: pošljite elektronsko sporočilo/zahtevo pošljite preko elektronske pošte: GDPRemploySI@hm.com