Privacy Notice Recruitment

ALGEMEEN

Data privacy is van groot belang voor H&M en we streven ernaar open en transparant te zijn over hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Daarom hebben we een beleid waarin staat hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van jouw persoonlijke gegevens?

Het Zweedse bedrijf H&M Hennes & Mauritz GBC AB is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je opgeeft in de recruitmenttool onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het lokale bedrijf waarvoor je solliciteert, is de beheerder van jouw persoonlijke gegevens die je opgeeft in jouw sollicitatie.

Waar slaan we jouw persoonlijke gegevens op?

De gegevens die we van je verzamelen, worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte ("EER"), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van jouw persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Voor overdrachten buiten de EER zal H&M standaard contractbepalingen en Privacy Shield gebruiken als veiligheidsmaatregelen voor landen zonder adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

Jouw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de H&M-groep (voor details over de bedrijven binnen de H&M-groep verwijzen wij naar ons jaarverslag, dat te vinden is op about.hm.com).

We zullen jouw gegevens nooit overdragen, verkopen of ruilen voor marketingdoeleinden aan derden buiten de H&M-groep. Gegevens die worden doorgestuurd naar derden, worden alleen gebruikt om je van onze diensten te kunnen voorzien.

Wat zijn je rechten?

Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk gewenst moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij van je hebben. Je kunt contact opnemen met H&M die je vervolgens de persoonlijke gegevens via e-mail zal verstrekken.

Recht op overdraagbaarheid:

Wanneer H&M jouw persoonlijke gegevens verwerkt op grond van jouw toestemming of op grond van de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie van jouw persoonlijke gegevens te

ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat dat aan jou of een andere partij wordt overgedragen. Dit omvat alleen de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt.

Recht op rectificatie:

Je hebt het recht om rectificatie van jouw persoonlijke gegevens te vragen als deze onjuist zijn, inclusief het recht op het aanvullen van onvolledige persoonlijke gegevens die je hebt ingevuld.

Recht op verwijderen:

Je hebt het recht om persoonlijke gegevens die door H&M zijn verwerkt op elk moment te laten verwijderen, behalve in de volgende situaties:

• Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

• om te voldoen de grondslag wettelijke verplichting

• voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

Jouw recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van H&M’s gerechtvaardigd belang. H&M zal de persoonlijke gegevens niet blijven verwerken tenzij we een gerechtvaardigde reden voor het proces kunnen aantonen die jouw belangen en rechten of juridische claims doen wijken.

Recht op beperking:

Je hebt het recht om te verzoeken dat H&M het verwerken van jouw persoonlijke gegevens beperkt in de volgende omstandigheden:

• als je bezwaar hebt tegen het verwerken van persoonlijke gegevens op grond van gerechtvaardigd belang, zal H&M alle verwerkingen van deze gegevens beperken in afwachting van de verificatie van het legitieme belang.

• Als je aangeeft dat jouw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet H&M alle verwerkingen van deze gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.

• als de verwerking niet wettig is, kun je bezwaar maken tegen het wissen van persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van jouw persoonlijke gegevens aanvragen.

• als H&M de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft maar jij de persoonlijke gegevens nodig hebt voor een juridische claim.

Hoe kan je gebruik maken van je rechten?

We nemen data protectie zeer serieus en daarom kan je aanspraak maken op de hierboven vermelde rechten. We hebben een Data Protection Officer aangesteld om er voor te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens op een wettige en transparante manier gebeurt. Je kunt je verzoek of bezwaar sturen naar: Recruiters-NL@hm.com

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als je van mening bent dat H&M jouw persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates in onze Privacy Notice:

Het is mogelijk dat we onze Privacy Notice moeten updaten. We zullen alle belangrijke wijzigingen aan de Privacy Notice communiceren, bijvoorbeeld het doel waarom we jouw persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke of jouw rechten.

RECRUITMENT

Waarom verwerken we jouw persoonlijke gegevens?

We zullen jouw persoonlijke gegevens verwerken om met jou te kunnen communiceren en om jouw profiel te beoordelen op huidige en/of toekomstige wervingsbehoeften binnen de H&M-groep. Dit proces kan screening, interviews, tests en referentiechecks omvatten en we kunnen jou informeren over nieuwe functies op basis van jouw profiel.

Als je een baan aangeboden krijgt zullen we de persoonlijke gegevens ook gebruiken voor het opstellen van indiensttredingsdocumenten.

We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook verwerken om je op de hoogte te houden van vacatures, aankomende evenementen en voor enquêtes.

Welk soorten data verwerken we?

We verwerken de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, hetzij door jou zelf, hetzij door een derde partij.

We verwerken de volgende categorieën wanneer je bij ons solliciteert met o.a. CV en persoonlijke brief:

• contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer

• geboortedatum

• voormalige werkgevers en referenties

• recruitment documentatie, zoals interviews, notities en testresultaten

H&M vraagt geen gevoelige persoonlijke gegevens in de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksuele voorkeur. Vermeld deze informatie dan ook niet bij het solliciteren.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

Gegevens die worden doorgestuurd naar derden, worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. Derden zijn onder andere wervingsbureaus, test- en/of enquête-aanbieders.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens?

Alle sollicitaties moeten per 25 mei 2018 via ons recruitment systeem worden verwerkt en de wettelijke basis voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens is de grondslag ‘toestemming’ wanneer je solliciteert.

Hoe lang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren jouw persoonlijke gegevens voor maximaal 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure, of tot het moment waarop je je toestemming voor het verwerken van je persoonlijke gegevens intrekt.

Jouw recht op het intrekken van je toestemming:

Je hebt het recht om je toestemming voor he verwerken van je persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Wanneer je dit doet dan zal H&M niet meer in staat zijn het recruitment proces met jou voort te zetten.

Je kan je toestemming op de volgende manieren intrekken:

• Delete je ‘Carrière’ account op hm.com

• Stuur een email naar: Recruiters-NL@hm.com