Tietosuojaseloste, rekrytointi

Tietosuoja on erittäin tärkeää H&M:lle ja haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä henkilötietojen käsittelyssä.

Siksi olemme määritelleet käytännöt henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta.

Kuka toimii henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjänä?

H&M-konsernin alainen suomalainen yritys H&M Hennes & Mauritz Oy (jäljempänä H&M), josta haet työpaikkaa, on henkilötietojen rekisterinpitäjä rekrytointityökalussa soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Yhteystiedot:

H & M Hennes & Mauritz Oy (1080854-8)

Aleksanterinkatu 48 B

00100 Helsinki

Tel. 093434950

Sähköposti: info.fi@hm.com

Lisäksi muilla H&M-organisaatioilla (mukaan lukien mutta ei siihen rajoittuen H&M-pääkonttori) voi olla tarve käsitellä henkilötietojasi omiin itsenäisiin tarkoituksiinsa. Tällöin nämä organisaatiot toimivat myös rekisterinpitäjinä henkilötietojesi osalta.

Jos haluat tietää, mitkä H&M-organisaatiot toimivat henkilötietojesi osalta rekisterinpitäjinä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan GDPRemployFI@hm.com.

Mihin tallennamme tietojasi?

Sinulta keräämämme tiedot tallennetaan Euroopan talousalueelle (ETA), mutta niitä voidaan myös siirtää ETA:n ulkopuolelle ja käsitellä siellä. Kaikki tällaiset henkilötietojen siirrot toteutetaan voimassa olevien lakien mukaisesti.

ETA:n ulkopuolelle suuntautuvissa siirroissa H&M käyttää vakiosopimuslausekkeita ja Privacy Shield -sopimuksia suojakeinoina maille, jotka eivät sisälly Euroopan komission päätökseen. Lisätietoja molemmista suojausmenetelmistä on saatavilla verkosta.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Tietosi voidaan jakaa H&M-konsernin sisällä ETA-alueella ja sen ulkopuolella (lisätietoja H&M-konserniin kuuluvista yrityksistä on vuosikertomuksessa, joka löytyy osoitteesta about.hm.com).

Emme koskaan siirrä, myy tai vaihda tietojasi markkinointitarkoituksissa H&M-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Kolmansille osapuolille toimitettavia tietoja käytetään vain palvelujemme tarjoamiseen sinulle. Kolmannet osapuolet on luokiteltu prosessikohtaisesti alla.

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Oikeus tietojen tarkastamiseen:

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot milloin tahansa. Ota yhteyttä H&M:ään info.fi@hm.com, niin lähetämme sinulle henkilötietosi sähköpostitse.

Oikeus tietojen siirtämiseen:

Aina kun H&M käsittelee henkilötietosi automaattisesti suostumuksesi tai sopimuksen perusteella, sinulla on oikeus saada kopio tiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, joka siirretään sinulle tai toiselle osapuolelle. Tämä koskee vain henkilötietoja, jotka olet luovuttanut meille.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua, mikäli tiedot ovat virheellisiä, mukaan lukien oikeus täydentää puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Sinulla on oikeus poistaa tai pyytää poistoa henkilötiedoille, joita H&M käsittelee milloin tahansa seuraavissa tilanteissa:

sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden käyttäminen
lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun edun mukaista käsittelyä:

Sinulla on oikeus vastustaa H&M:n oikeutetun edun mukaista henkilötietojen käsittelyä. H&M ei jatka henkilötietojen käsittelyä, ellei se pysty osoittamaan oikeutettuja perusteita prosessille, joka kumoaa etusi, oikeutesi tai oikeudelliset vaateesi.

Oikeus tietojen käytön rajoittamiseen:

Sinulla on oikeus pyytää, että H&M rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

Jos vastustat käsittelyä H&M:n oikeutettuun etuun perustuen, H&M rajoittaa kyseessä olevien tietojen käsittelyä oikeutetun edun vahvistamiseen saakka.
Jos väität, että henkilötietosi ovat virheellisiä, H&M:n tulee rajoittaa kyseessä olevien tietojen käsittelyä henkilötietojen oikeellisuuden vahvistamiseen saakka.
Jos käsittely on lainvastaista, voit vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan rajoittamaan henkilötietojesi käyttöä.
Jos H&M ei enää tarvitse henkilötietoja, mutta niitä tarvitaan oikeusvaateiden puolustamiseen.
 

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Suhtaudumme tietosuojaan erittäin vakavasti, ja siksi meillä on erillinen prosessi, jolla käsittelemme pyyntösi edellä mainittujen oikeuksien osalta. Voit lähettää pyyntösi seuraavilla tavoilla:

H&M Hennes & Mauritz Oy:ltä työpaikkaa hakevia pyydetään lähettämään pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen GDPRemployFI@hm.com.
Jos olet jo H&M:n työntekijä ja sinulla on ServiceNow-käyttöoikeus, lähetä pyyntösi SelfService-palvelun kautta.
Jos olet jo H&M:n työntekijä, mutta sinulla ei ole ServiceNow-käyttöoikeutta, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen GDPRemployFI@hm.com.

Tietosuojavastaava:

Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan henkilötietojen avoimen, täsmällisen ja lainmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan seuraavasti:

H&M Hennes & Mauritz Oy:n hakijoita pyydetään lähettämään pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen GDPRemployFI@hm.com.
Jos olet jo H&M:n työntekijä ja sinulla on ServiceNow-käyttöoikeus, lähetä pyyntösi SelfService-palvelun kautta.
Jos olet jo H&M:n työntekijä, mutta sinulla ei ole ServiceNow-käyttöoikeutta, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen GDPRemployFI@hm.com.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Ota meihin yhteyttä, jos katsot, että H&M käsittelee henkilötietojasi epäasianmukaisesti. Voit myös tehdä valituksen tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu. EU-jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla EU-komission sivustosta.

Päivitykset tietosuojaselosteeseen:

Meillä voi olla aika ajoin tarve tietosuojaselosteemme päivittämiseen. Ilmoitamme olennaisista muutoksista tietosuojaselosteeseen, esimerkiksi muutoksista selosteen tarkoitukseen, henkilötietojen käyttötarkoitukseen, rekisterinpitäjän henkilöyteen tai sinun oikeuksiisi.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi sisäisessä ja ulkoisessa rekrytoinnissa viestiäksemme kanssasi ja arvioidaksemme profiiliasi H&M-konsernin nykyisissä ja/tai tulevissa rekrytointitarpeissa. Tämä käsittely voi sisältää seulontaa, haastatteluja, testejä, suositusten tarkistuksia ja ilmoituksia uusista avoimista työpaikoista profiilisi perusteella.

Jos sinulle tarjotaan työpaikkaa, käytämme henkilötietojasi myös työsuhdetta koskevien asiakirjojen allekirjoittamiseen.

Voimme myös käsitellä henkilötietojasi pitääksemme sinut ajan tasalla avoimista työpaikoista sekä tulevista tapahtumista ja kyselyistä. Tarvittaessa pyydämme lupaa tällaiseen henkilötietojesi käyttämiseen.

Mitä tietotyyppejä käsittelemme?

Käsittelemme henkilötietoja, jotka saamme sinulta tai kolmannelta osapuolelta.

Lähettäessäsi meille hakemuksen, kuten CV:n ja motivaatiokirjeen, käsittelemme seuraavia henkilötietotyyppejä:

yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
syntymäaika
aiemmat työnantajat ja suositukset
rekrytointiasiakirjat, kuten haastattelumuistiinpanot ja testitulokset

H&M ei pyydä arkaluonteisia henkilötietoja, kuten rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin näkemyksiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, ammattiliittoon kuulumiseen, terveyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja, joten älä lähetä näitä tietoja hakemuksessasi.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Kolmansille osapuolille toimitettavia tietoja käytetään vain yllä mainittuihin tarkoituksiin. Kolmansia osapuolia ovat rekrytointitoimistot, testaus- ja/tai kyselypalveluntarjoajat.

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle perustuu suostumukseen, jonka annat lähettäessäsi hakemuksesi ja henkilötietosi rekrytointijärjestelmäämme.

Jos olet jättänyt hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme ulkopuolella, H&M:llä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi.

Lisäksi tallennamme henkilötietoja syrjintävaatimusten käsittelyä varten perustuen H&M:n oikeutettuun etuun.

Miten kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme tietojasi kolmen vuoden ajan viimeisestä käsittelykerrasta rekrytointiprosesseissamme tai kunnes peruutat suostumuksesi.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen:

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa.

Jos teet niin, H&M ei jatkaa rekrytointiprosessia, joka perustuu sinun suostumukseesi.

Voit peruuttaa suostumuksesi seuraavilla tavoilla:

H&M Hennes & Mauritz Oy:n hakijoita pyydetään lähettämään pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen GDPRemployFI@hm.com.
Jos olet jo H&M:n työntekijä ja sinulla on ServiceNow-käyttöoikeus, lähetä pyyntösi SelfService-palvelun kautta.
Jos olet jo H&M:n työntekijä, mutta sinulla ei ole ServiceNow-käyttöoikeutta, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen GDPRemployFI@hm.com.

Huomaa, että H&M saattaa joutua tallentamaan henkilötietosi kahdeksi vuodeksi syrjintävaatimuksiin vastaamiseksi.