Rekruttering og ansættelse

Databeskyttelse har høj prioritet i H&M group, og vi ønsker at være åbne og transparente omkring, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor udarbejdet et privacy notice om, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes i forbindelse med rekruttering og ansættelse.
Generelt

Hvem ejer dine data?

Det danske selskab, H & M Hennes & Mauritz A/S (herefter “H&M group Danmark”), er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. H&M group Danmark udgør en del af det svenske selskab H & M Hennes & Mauritz GBC AB (”H&M group”).

H&M Hennes & Mauritz A/S
Amagertorv 25, 3. th.
1160 København K
Danmark
CVR nr.: 33 34 58 28

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Sverige
Registreringsnummer: 556070-1715

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, vi indsamler om dig, lagres hovedsageligt i Danmark samt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For overførsler uden for EØS anvender H&M group standard kontraktbestemmelser og herunder hvis muligt den gældende aftale om Privacy Shield, som værn til beskyttelse af privatlivets fred for lande uden en tilstrækkelig godkendelse fra EU Kommissionen.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan deles inden for H&M group (se oplysninger om virksomheder i H&M group i vores årsrapport som kan findes på about.hm.com). Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personoplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for H&M group. Oplysninger videregives kun til tredjepart for at betjene dig med vores services.

Retten til at få udleveret data

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Kontakt H&M group Danmark, så sender vi dine personoplysninger til dig via krypteret e-mail.

Retten til at overføre data

Når H&M group Danmark efter dit samtykke eller i henhold til en aftale anvender dine personoplysninger elektronisk, har du ret til at anmode om at få sendt en kopi af dine data i et struktureret, almindelig anvendt samt maskinlæsbart format.

Kopien kan sendes til enten dig eller anden part, som du måtte ønske at overføre dine persondata til. Det gælder kun de personlige oplysninger, du selv har givet os.

Retten til at korrigere data

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte. Du har herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som H&M group Danmark behandler om dig, dog gælder dette ikke i følgende situationer:

Oplysningerne er afgørende for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
Oplysningerne er nødvendige for at opfylde en retslig forpligtelse
Oplysningerne er nødvendige for at fremlægge og/eller forsvare et juridisk krav om erstatning eller en aktuel skadesanmeldelse.

Retten til at modsætte dig anvendelse af dine persondata

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der alene er baseret på H&M groups afgørende interesser. H&M group Danmark vil i så fald afstå fra at anvend dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres fortsatte anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder, og/eller som må tilsidesættes på grund af lovmæssige krav.

Retten til begrænset anvendelse

Du har under følgende omstændigheder ret til at bede om begrænset anvendelse af dine personoplysninger:

Hvis du gør indsigelse mod anvendelse af dine persondata, som alene er baseret på H&M groups afgørende interesser, skal H&M group Danmark begrænse al anvendelse af de pågældende personoplysninger, mens det kontrolleres, om vores interesser går forud for dine.
Hvis du mener, at dine personoplysninger er ukorrekte, skal H&M group Danmark begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse kontrolleres.
Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personoplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af disse.
Hvis H&M group ikke længere har brug for dine personoplysninger, men de er påkrævet for at kunne forsvare- eller gøre et juridisk krav gældende.

 

Hvem kan du kontakte?

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vi altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder.

H&M group har udnævnt en Data Protection Officer (DPO), som er placeret i Stockholm. I H&M group Danmark er der tilsvarende udpeget en Data Protection Coordinator (DPC), som refererer direkte til den svenske DPO. Dette er for at sikre, at vi altid anvender dine personoplysninger på en åben og korrekt måde samt i henhold til gældende lovgivning.

Du kan kontakte den danske DPC ved at sende en e-mail til GDPRemployDK@hm.com, som herefter ved behov videresender din henvendelse til den svenske DPO.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at H&M group Danmark behandler dine personoplysninger på en ukorrekt måde, bedes du først og fremmest kontakte den danske DPC, hvorefter vi hurtigst muligt vil undersøge forholdet og foretage de nødvendige tilpasninger.

Du gøres opmærksom på, at du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personoplysninger

Der kan være behov for, at vi opdaterer vores Privacy Notice. Vi vil i så fald særskilt meddele alle vigtige ændringer, herunder for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personoplysninger, hvem der er ansvarlig for behandlingen eller dine rettigheder i øvrigt.

 

Privacy Notice for rekruttering og ansættelse

Hvorfor anvender vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger anvendes til kommunikation med dig og til evaluering af din ansøgerprofil ved nuværende og/eller fremtidige rekrutteringsbehov i H&M group, herunder f.eks. screening, interviews, tests, referencer og information om nye stillinger baseret på din ansøgerprofil. Samtidigt kan de anvendes til at holde dig opdateret om kommende jobmuligheder, events samt til spørgeundersøgelser.
Tilbydes du ansættelse anvendes dine oplysninger også til at underskrive ansættelseskontrakt mv.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger videreformidles udelukkende til tredjepart for at kunne give dig ovennævnte tjenester og serviceydelser. Tredjepart inkluderer i den forbindelse rekrutteringsbureauer samt udbydere af personlighedstest og/eller spørgeundersøgelser.

Hvilken type oplysninger anvender vi?

Vi anvender personoplysninger der er sendt til os enten af dig eller oplyst til os af tredjepart, herunder:

Kontaktinformation: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
Fødselsdato
Rekrutteringsdokumentation, f.eks. referencer, notater og test-/personlighedstestresultater

H&M group anmoder ikke om udlevering af følsomme personoplysninger, som for eksempel racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøs/filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, helbredsoplysninger eller seksuel orientering. Dette bedes derfor ikke oplyst i din ansøgning.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for behandling af dine oplysninger?

Alle ansøgninger skal sendes via vores rekrutteringssystem, og det lovmæssige grundlag for at behandle dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, som du afgiver når du indsender din ansøgning.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Personoplysninger i forbindelse med rekrutteringen slettes så snart oplysningerne ikke længere er relevante, og opbevares således maksimalt i 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb. Alle kandidater som ansættes vil dog efterfølgende blive anmodet om, at afgive samtykke til at deres oplysninger kan opbevares under deres ansættelse, eller indtil samtykket trækkes tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan H&M group Danmark ikke behandle din ansøgning eller tilbyde de services, som er relateret til rekrutteringsprocessen, og som er baseret på dit samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at slette din profil/konto på H&M groups Career site på hm.com eller ved at sende en e-mail til jobs.dk@hm.com.